Årsmöte

Kallelse till SDS/KvP ́s Seniorklubb ̈s årsmöte torsdag 4/4 kl. 17.00. Plats: Sydsvenskan, Rådmansgatan 16. våning 6.1. Årsmötets stadgeenliga kallande.2. Parentation.3. Fastställande av dagordning.4. Val av ordförande för mötet.5. Val sv sekreterare för mötet.6. Val av justerare som tillsammans med ordföranden justerar protokollet.7. Val av rösträknare.8. Inlämnade förslag och motioner.9. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning.10. Revisorernas revisionsberättelse.11. Förfarande med överskott eller underskott i årets bokslut.12. Ansvarsfrihet för styrelsen.13. Beslut angående medlemsavgift.14. Val av ordförande för ett år.15. Val av styrelseledamöter för två år, ev. fyllnadsval för ett år.16. Val av revisorer för ett eller två år.17. Val av revisorsuppleant för ett år.18. Val av valberedning och sammankallande för denna.19. Övriga frågor.20. Mötet avslutas.

Årsmötet beräknas ta c:a 1 timme. Därefter, kl.18 gästas vi av Ulf R. Johansson tidigare kulturmedarbetare på KvP. Här blir det sanningar, halvsanningar samt skrönor om Sten Broman och Piraten! Dessa två herrar drog ju inte alltid jämnt...

ÅRSMÖTET BJUDER PÅ 2 st. SMÖRREBRÖD, SAMT OST, ÖL/VATTEN, KAFFE MED KAKA!

Din anmälan göres enklast till dr.moppe1950@yahoo.se alt. 0704-66 35 64. Senast den 28 mars!Kjell Johansen ordförande.Välkommen att göra din röst hörd.