Arlövs Sockerbruk

På bild från vänster. Undertecknad,Lars Grefmar, Marianne Simonsson, Anki Goossen,
Marianne Rosén, Lena Holmgren, Jeanette och Lennart Persson, Christina Gustavson,
Stefan Göransson samt Mikael Krantz. Med var även Johan Svensson som tog bilden.

Onsdagen 25 maj besökte Seniorklubben Arlövs Sockerbruk.

Studiebesökett började med en smarrig äpplekakaga, väl sockrad!
Där efter följde  en intressant beskrivning av bruket, och även sockrets historia.
Sockerbruket hade som mest 700 anställda under dess glansperiod.
Tyvärr kunde inte den utlovade representanten från Jernhusen närvara.
Fastighetsbolaget Jernhusen äger den anrika och kulturmärkta fastigheten.
Men genom det intressanta föredraget som avslutade kvällen,
och till stor del handlade om Arlöv då och nu, har Jernhusen för avsikt att
bygga lägenheter bl a, i fastigheten.
Kjell Johansén