Protokoll från årsmöte i SDS Seniorklubb 17 mars 2016 kl 18 i SPF-lokalen, Baltzarsgatan 1, Malmö.

1. Ordföranden, Lars Grefmar, förklarade mötet öppnat.

Parentation med tyst minut hölls över fyra under år 2015 avlidna medlemmar: Sven-Erik Dyberg, Ingrid Lundgren, Marianne Tackman och Ragnar Eskilsson.

Närvarande 40 röstberättigade medlemmar prickades av enligt bilaga.

2. Mötet förklarade att årsmötet utlysts stadgeenligt.

3. Dagordningen godkändes.

4. Val av mötespresidium.

4.1 Sittande ordförande valdes.

4.2  Sittande sekreterare valdes.

4.3 Sven Bergqvist och Kenneth Jahnke valdes till protokolljusterare och rösträknare.

5. Ordföranden föredrog styrelsens årsberättelse och årsredovisning.

6. Anders Hammarkvist föredrog revisorernas berättelse.

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8. Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2017 ska vara oförändrad 200 kronor enligt styrelsens förslag.

9. Styrelsens förslag till stadgeändringar §§2, 4, 9, enligt bifogat förslag, godkändes.

10. Val av styrelse och revisorer. Lars-Erik Anderson föredrog valberedningens förslag.

10.1. Lars Grefmar valdes om som ordförande på 2 år.

10.2. Fem ledamöter: Håkan Thorsson, Mari-Ann Jonsson, Bertil Winell, Curt-Lennart Franzén och Karin Sixtensson valdes om på 2 år.

10.3. Anders Hammarkvist valdes om som revisor på 2 år.

10.4. S O Gunnarsson valdes om som revisorsuppleant på 1 år.

11. Marianne Rosén, Lars-Erik Andersson och Kenneth Jahnke valdes till valberedning på 1 år. Marianne som sammankallande.

12. Kommande aktiviteter: Mari-Ann Jonsson berättade om den kommande bussresan till Hamburg, Karin Sixtensson om visningen  på Rådhuset, Göran Martelius rapporterade att 14 biljetter till Trettondagsafton sålts, Reidar Hansen att han försöker få biljetter till MFF:s match mot Falkenberg 23 maj. Sven Bergkvist föreslog en endagsbussresa med studiebesök och fika. Ordföranden meddelade att klubben planerar ett par föredrag och givetvis julbord i december.

13. Övriga frågor. Reidar Hansen överlämnade en ordförandeklubba med inskription som gåva till klubben.

14. Årsmötet avlutades.

 Vid protokollet:

         Håkan Thorsson                    Mötesordförande:

                                                                                     Lars Grefmar

Justeras:

Sven Bergkvist                                                 Kenneth Jahnke

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efter mötet kåserade Henrik Bredberg om sitt förhållande till Danmark och öresundsfrågorna.

Avslutande fika hade förberetts av styrelsen och bekostades av klubbkassan.

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse

för perioden 1 januari – 31 december 2015

 

Styrelsen för Sydsvenskans Seniorklubb får härmed till årsmötet överlämna sin verksamhetsberättelse för år 2015.

 

KLUBBSTYRELSEN har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande, firmatecknare                      Lars Grefmar

Vice ordförande, teaterombud                 Göran Martelius

Sekreterare                                                Håkan Thorsson

Kassör, firmatecknare                              Mona Hardenberger

Medlemsregister-webbmaster                  Bengt Månsson

Ledamot                                                   Mari-Ann Jonsson

Ledamot                                                   Peo Lovén

Ledamot                                                   Reidar Hansen

Ledamot                                                   Bertil Winell

Suppleant                                                  Curt-Lennart Franzén

Suppleant                                                  Lars Bergkvist

Suppleant                                                  Karin Sixtensson

 

Styrelsen har under året genomfört 10 protokollförda möten: 26 januari; 16 februari; 17 mars;

4 maj; 9 juni; 18 augusti; 14 september; 7 oktober; 10 november och 7 december.

Däremellan har uppdraget utförts via löpande mej-/telekommunikationer. Därutöver har ett antal arbetsgrupper med uppdrag att förbereda vissa arrangemang träffats och verkat.

.

REVISORER                   Anders Hammarqvist, ordinarie              

                                            Lena Holmgren, ordinarie

                                            Sven-Olof Gunnarsson, suppleant

 

VALBEREDNING          Marianne Rosén, sammankallande

                                            Ragnar Eskilsson

                                            Lars-Erik Andersson

 

EKONOMI

Medlemsavgiften har under året varit 200 kronor.

Företagets bidrag till klubben har under året dels bestått i subventionerade biljettkostnader till Top Hat, dels genom att vi får skicka information till våra 29 medlemmar utan e-postadress från Sydsvenskans kontorsservice. Dessutom har vi fått disponera företagets lokaler vid våra styrelsemöten samt vid två medlemsmöten. I övrigt hänvisas till kassörens årsredovisning.

 

MEDLEMMAR              

Enligt styrelsens tolkning av stadgarna kan den bli medlem i klubben som har Sydsvenskan som sista arbetsgivare, även om man inte gått i pension. Medlemskapet upphör dock vid eventuellt ny anställning. Klubben hade 158 medlemmar den 31 december. Styrelsen vädjar om medlemmarnas hjälp att sprida information om klubben. Nytillskott behövs!

Fyra klubbmedlemmar avled under året; Sven-Erik Dyberg, Ingrid Lundgren, Marianne Tackman och Ragnar Eskilsson.

 

INFORMATION

Utskick till medlemmarna sker i första hand via mejl, till knappt ett 30-tal medlemar utan epostadress, per brev. Hemsidan uppdateras fortlöpande med samma information samt med referat och/eller foto från klubbens aktiviteter.

www.sdsseniorklubb.se – klubbens hemsida

I december passerades 170 000 träffar i hemsidans besöksbarometer. Vid årsskiftet noterades knappt 120 000 träffar. Styrelsen önskar att fler medlemmar ville lämna synpunkter om klubbens verksamhet verksamheten antingen i Gästboken eller i kommentarfälten. Om inte annat, så till hjälp i planeringen av olika aktiviteter.

 

 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

 

Föredrag om Peter Mangs den 18 februari

Ett 30-tal medlemmar samlades i triangellokalerna för att höra Joakim Palmqvist berätta om Peter Mangs - mannen, myten, seriemördaren. Om hur en människas rädsla för omvärlden formar honom till mördare och hur Joakim såg på Peter Mangs och hans drivkrafter. Efter det intressanta föredraget stod klubbkassan för ”hemmamonterade” mackor.

 

Årsmötet den 17 mars + Max Wiman om MFF och FCR

Årsmötet avhölls i Gammeldansens vänners lokal på Sallerupsvägen. En bra lokal, men tyvärr med besvärliga trappsteg, vilket kanske bidrog till att endast 57 medlemmar anmält sig.

Efter årsmötet, som klubbades igenom på knappt en timme, berättade Max Wiman initierat om läget för våra svenska mästare MFF och FCR. Avslutades med att han signerade sin bok ”En himmelsblå historia” till de som köpte den för en hundring. Och det var många.

Efter föredraget avslutades kvällen med en baguette-fika på klubbens bekostnad. Än en gång möjligt tack vare arbetsinsatser från styrelsemedlemmar.

 

Aida på Operan den 15april

Klubbens teaterombud, Göran Martelius, hade lyckats boka biljetter på bra platser för 309 kr, vilket var tjugofem procent under marknadspriset. Alla 40 biljetter gick åt.

 

Folkets Fiende på Intiman den 23 april

Endast 2 (!) medlemmar hade nappat på erbjudandet att få se Ibsens fortfarande aktuella föreställning om doktor Stockman, en s k whistleblower. Trots biljettkostnad på 203 kronor!

Bussresa till Hildesheim i Tyskland 30 april - 3 maj

Årets vårresa med buss förde 30 resenärer till 1200-åriga Hildesheim för tre övernattningar. Utflykter till kejsarstaden Goslar, korsvirkesidyllen Einbeck, slottet Marienburg, provsmak-ning av öl, snaps och likör och mycket annat stod på programmet. Som vanligt under suverän ledning av Annika och Bojan från Thells.

 

MFF – Häcken den 21 maj

Reidar hade ordnat ett 30-tal fribiljetter från MFF:s marknadschef.

En trist historia för såväl oss som för di blåe, glasklar förlust med klara 3 – 0.

Ingen direkt feststämning i våra bänkrader. Men man får ju vad man betalar för……

 

Studiebesök Residenset den 1 juni

Prick kl 13 öppnades dörrarna till Residenset, som fick sitt nuvarande utseende 1732, och 25

klubbmedlemmar (maximalt antal besökare) välkomnades av landshövdingens husfru.

Mycket fin konst, vackra mattor och kristallkronor fick vi se och husfru Matilda Starkner berättade trevlig och engagerat om både Residenset och sin uppgift som husfru. Som avslutning bjöds vi på kaffe med småkakor och fri sittning i salongerna!

Vi kände oss verkligen som prominenta gäster och alla var överens om att det var ett lyckat besök i huset vi ofta går förbi, men nu också varit inne i.  

 

Malmö FF – Falkenberg den 23 september

Spänning, dramatik och målrikt när MFF hemmavann med 3 – 2 över Falkenberg inför drygt

12 000 åskådare, varav klubben svarade för ett 15-tal. Biljetterna hade marknadsavdelningen lagt undan till oss för 100 kronor styck, som klubbkassan stod för. Den här gången fick vi verkligen valuta för pengarna.

Studiebesök Malmö Opera den 12 oktober

17 SDS Seniorer samlades framför Bror Marklunds ”Thalia”, (som väger 628 kg) i Operans foajé för att få en rundtur bakom kulisserna. Guiden Gunnar Eneroth gjorde turen till en verkligt minnesvärd föreställning genom sitt berättande, sin inlevelse och engagemang. Han gav oss en inblick i husets historia, fakta kryddat med anekdoter. Det är ca 90 olika yrkesgrupper som måste samarbeta för att få ihop en föreställning och det behövs massor med rekvisita, kostymer, peruker m.m. Rundturen avslutades med kaffe och kaka i foajén.

 

Top Hat på Malmö Opera den 15 oktober

Alla 40 biljetter till Irving Berlins sprudlande sång-, musik- och dansföreställning ”Top Hat” gick åt direkt. Klubbmedlemmar och Sydsvenskanmedarbetare betalade endast 370 kronor (medföljare 470) tack vare subvention från klubb och företag. Mycket fin föreställning.

 

Vinprovning med Anders Fagerström den 17 november

Vår egen Anders Fagerström hade valt ut fyra röda italienska viner från olika distrikt och i olika prisklasser för att de skulle passa till en efterföljande buffé med tillhörande ostbricka.

48 förväntansfulla seniorer, runt 6 bord, lyssnade uppmärksamt till Anders beskrivningar om de olika vinernas ursprung, innehåll och karaktär. Smackade och smakade. Njöt och gladdes åt Anders och åt det fina urvalet av viner. Och sedan av buffén, som levererades från Beijers Parks Café, som för övrigt ägs och drivs av Stefan Skogmark, en f d Sydismedarbetare.

 

Det hela upplevde vi i SPFs lokal på Baltzarsgatan 1 i Malmö. En utomordentligt lämplig lokal. Handikappvänlig och med bra kollektivförbindelser och parkerings-/garagemöjligheter. Där kommer såväl julbordet som årsmötet i mars 2016 att äga rum.

”Vår” VD sedan 1 augusti, Pontus Bodelsson, informerade om Sydsvenskan

Årets samling kring julmaten föregicks av att Pontus Bodelsson dels presenterade sig själv, dels informerade om nuläge och framtidsscenarier för Sydsvenskan. Inte allt var positivt. Lite chockartat var exempelvis upplysningen om att upplagan numera endast uppgår till ca 80 000 exemplar! Och att prenumerationsintäkterna är högre än annonsintäkterna! Historiskt!

Julbord efter Pontus Bodelssons föredrag den 2 december

75 medlemar föreföll att uppskatta såväl det lekamliga som det sällskapliga. Men vi hade kunna få plats med betydligt fler.

Lokalen blev riktigt mysig efter att styrelsen dukat, dekorerat och förberett på alla de sätt. Julbordet levererades av P & P Festsalar och var både gott och tillräckligt. Lämpliga, lite starkare drycker kunde inhandlas för en rimlig penning.  

Förutom välkomnande glögg, julbordets läckerheter och allmänt trivsam samvaro, anordnades lotteri med många och fina priser, som skänkts eller tiggts ihop av styrelsen.    

Mari-Ann Jonsson och Karin Sixtensson slet med samtliga inköp till festen. Och då inte bara alla drycker, utan allt annat också som inte ingick i lokalhyran eller själva julbordet. Allt för att, tillsammans med lotteripengarna, hålla nere kostnaderna.

Tyvärr fick vi ställa in en planerad matresa på Österlen p g a för få anmälda. Trist!

Reseenkät

Mot bakgrund av den inställda bussresan skickade styrelsen ut en enkät om eventuellt intresse för en bussresa till våren. 50 svar inkom och av dessa ville 30 till Hamburg. Ytterligare ett tiotal var positiva till en vårresa, men då med annat resmål.

ÖVRIGT

Företagets lokaler begränsar klubbens möjligheter att förlägga medlemsaktiviteter som beräknas samla fler än 60 medlemmar. Något som medför merkostnader för lokalhyra. Klubben får inget verksamhetsbidrag av Sydsvenskan, men man har under året subventionerat biljetterna till Top Hat, där såväl aktiva som tidigare medarbetare inbjöds. Vi får även utnyttja kontorsservicetjänster, som behövs främst för medlemsinformation till de 29 medlemmar som saknar e-postadress.

För att hålla nere kostnaderna fordras det att styrelsens medlemmar jobbar aktivt före, under och efter klubbens olika aktiviteter. Något som särskilt noterats av klubbens revisorer.

 

 

Avslutningsvis

framför klubbstyrelsen ett varmt tack för alla uppmuntrande tillrop under året.

 

 

Malmö i februari 2016

 

 

 

Lars Grefmar                          Göran Martelius                         Håkan Thorsson

Mona Hardenberger                Peo Lovén                                  Mari-Ann Jonsson

Bengt Månsson                        Reidar Hansen                           Bertil Winell

Sydsvenskans Seniorklubbs

Årsredovisning för år 2015

 

 

Intäkter

Medlemsavgifter                                      32 400                                

Div. intäkt                                                     510                                 32 910

 

Kostnader

Årsmötet m Max Wiman                            3 427

Porto                                                                70

Bankkostnader                                              990

Hemsidan/datakostnad                              1 027

Medlemsmöte (J Palmqvist)                       1 160

Aida, Operan                                                                           0

Folket Fiende, Intiman                                      0

Bussresan t Hildesheim                              3 200

MFF-Häcken                                                                       174

Studiebesök Residenset                                269

MFF-Falkenberg                                         1 600

Studiebesök Operan                                   1 540 

Top Hat, Operan                                                0

Vinprovning med Anders Fagerström        4 839

Julgåva                                                            299

Julbordet m Pontus Podelsson                   8 682                                27 277

 

Överskott                                                                                              5 633

 

-------------

 

Tillgångar

Länsförsäkringar Bank                                                                        40 533

./. Upplupna kostnader Billy Elliot                                                     - 7 120

                                                                                                             33 413

Eget kapital

Ingående balans                                                                                   27 780

Årets överskott                                                                                      5 633

Utgående balans                                                                                  33 413          

 

 

Ystad 11 januari 2016

 

Mona Hardenberger

Kassör                                                                           

 

Senaste kommentaren

20.04 | 18:17

Kära goa Ingrid.. Många samtal och diskussioner har det blivit tidigare år som ibland lett till en artikel i SDS om händelser i Lunds kommun. Kramis Pip

01.03 | 14:53

Hej, är samordnare för en tänkt tur med S/S BORE våren 2022. Intresserade är Flottans män, Svenska Flottans Reservofficersförbund, Malmö Sjöfartsförening samt ytterligare någon förening.

08.01 | 09:33

Hör av dig på lund62@gmail.com

07.01 | 20:47

Bäste Göran
Jag vill så gärna prata med dig om Antoon...
G

Dela den här sidan