Besök på ambulansstationen

I Lockarp, lite undanskymd och svår att hitta ligger Sveriges största ambulanscentral. Hit kom SDS/KvP-seniorerna den 3 maj 2019 för att få reda på lite mer om hur ambulansvården fungerar.

Besöket inleddes med att enhetschef Åsa Wulff berättade om verksamheten. Från början var det räddningstjänsten som hade hand om ambulanserna och de utgick från brandstationerna. Räddningstjänsten är kommunal och reglerna är numera sådana att kommunerna inte får bedriva sjukvård och då fick Region Skåne ta över ansvaret för ambulanserna. I sydvästra och nordvästra distrikten driver regionen ambulanserna i egen regi, medan verksamheten i Mellanskåne och östra Skåne är upphandlad.

Vi fick veta att härifrån görs 50 000 utryckningar per år. Ca 33 % körs tillbaka tomma. Det betyder inte att alla dessa är okynneslarm. Vid larm om trafikolyckor t ex kör man ut med flera ambulanser och ibland visar det sig ju att det inte behövdes. Därför satsar man nu på något som kallas Single Responder. Detta är en vanlig personbil med en sjuksköterska som har lättare att snabbt komma fram till en olycksplats. Därifrån kan hen avgöra vårdbehovet och kanske avstyra en full utryckning. Till dessa utryckningar är 16 bilar i drift varje dag.

Det är kvalificerad personal i bilarna. Många är sjuksköterskor med specialistutbildning. Numera är ambulanserna så stora och tunga att de räknas som lätta lastbilar. Det medför att många nyanställda får inleda jobbet med att gå i körskola eftersom det vanliga körkortet inte räcker till.

Arbetstiderna är långa: man arbetar 7-18 eller 18-7 och vet aldrig var och när man kan pausa för måltider. Arbetet innebär också många tunga lyft. Allt detta gör att personalomsättningen är hög.

Efter föredraget bjöd Mari-Ann Jonsson på välsmakande hembakat och kaffe i personalens lunchrum. Som avslutning på besöket fick vi går ner i ambulanshallen. Där stod bara ett par ambulanser inne. De flesta är nämligen utstationerade på olika ställen i distriktet.

Mats och Ola lät oss titta närmare på en ambulans. Den stod på laddning och det gör de nästan alltid när de står inne eftersom utrustningen drar mycket ström.  I ambulansen är det väldigt många fack och hyllor för all specialutrustning. Bland mycket annat finns här t ex en delbar bår som används vid ryggskador och hjärt- och lungräddningsmaskinen Lucas.

Stort tack till Mari-Ann Jonsson och Åsa Wulff som gjorde detta besök möjligt!

 

 

Kommentarer

04.05.2019 20:36

Håkan Thorsson

Vilken bra aktivitet. Heja sty
relsen.
Håkan