Statarmuseet i Torup

Om den svåra tillvaron för statarfamiljerna på Torups slott fick seniorerna en inblick i vid besök på Statarmuseet.
Vår guide Petter Larsson byggde en modell över hur livet kunde te sig. Stataren städslades för ett år som kördräng eller stalldräng. Hans hustru var mjölkerska som tre gånger om dagen skulle mjölka mellan 12 och 25 kor. Därtill skulle hon vara behjälplig vid skörden. Barnen skickades att hacka betor eller plocka potatis från de var sex år.
Statarlängan från 1886 inrymde som mest 12 familjer. Sedan 1995 är den ett museum, som visar hur de ofta stora statarfamiljerna bodde.

Det blev en fin utflyktsdag för Sydsvenskans seniorer. Besöket på museet var väl inprickat mellan regnvädren. Till sillamackor och ostmackor  på kaféet pratade vi om att det inte är så länge sedan tillvaron var annorlunda för dem som arbetade på de stora skånska gårdarna.
Statarsystemet avskaffades först 1945.
Text: Ingrid Nathéll
Foto: Kjell Johansén och Marianne Rosén