Heidi Avellan i berättartagen

Årsmöte med politiska förtecken

Tre block, ett med de rödgröna, ett annat med de konservativa M och KD samt SD och ett tredje litet liberalt med Centern och Liberalerna.

Så ser den nya politiska kartan ut i Sverige efter senaste valet och regeringsbildningen. Det menar Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan, som besökte årsmötet 4 mars.

Men i en framtid, osäkert när, kanske efter nästa val, kan två av blocken gå samman och bilda regering.

Det är inte uteslutet att Centern och Liberalerna kan förenas med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, menar Avellan.

Avgörandet har Socialdemokraterna. Det gäller för partiet att förverkliga överenskommelsen med de 73 punkter som de fyra partierna enades om i januari i år.

Avellans framträdande gjordes efter årsmötets förhandling där Marianne Rosén valdes till ny ordförande för ett år efter Göran Martelius.

Han och ytterligare två ledamöter, Håkan Thorsson och Reidar Hansen, avgick efter vardera åtta år i styrelsen.

Trion avtackades av Marianne Rosén och vice ordförande Mari-Ann Jonsson med vardera två flaskor vin.

Nya ledamöter efter de tre blev Bibi Häggström, Jeanette Persson och Tommy Lindstedt.

Vice ordförande Mari-Ann Jonsson, kassören Gudrun Håkansson, webbansvarige Bengt Månsson och Peo Lovén omvaldes på två år.

Övriga i styrelsen är Ann-Christin Goossen, Bertil Winell och Kjell Johansén.

Trettiofem av föreningens medlemmar deltog i årsmötet som hölls i SPF-lokalen vid Baltzarsgatan i Malmö.

Text: Eva Martelius

Foto: GAN

Årsmötesprotokoll SDS Seniorklubb 20190304

Årsberättelse för Sydsvenskans Seniorklubb 2018