Medlemsansökan i Sydsvenskans Seniorklubb

Stadgarna säger att:

Medlem kan den bli som har slutat sin anställning hos tidningen Sydsvenskan/KvP som ålders-, sjuk- eller avtalspensionär eller som varit anställd inom SDS-koncernen under minst 10 år och som fyllt 55 år.

Skicka anmälan till:

dr.moppe1950@yahoo.se

 Vi behöver följande uppgifter: 

Namn: 

Adress: 

Telefonnummer: 

Födelsedatum: (utan de fyra sista) 

E-postadress: 

Var och när du jobbade inom koncernen? 

Medlemsavgiften 200 kr per år sätter du in på klubbens konto 

Bg 764-1780. 

GLÖM  INTE ATT ANGE AVSÄNDARE. 

Välkommen i vår gemenskap!