1 Kallelse till årsmöte 4 mars 2019

2 Förslag till dagordning för årsmöte i Sydsvenskans Seniorklubb måndagen den 4 mars 2019 kl 18

3 Årsberättelse för Sydsvenskans Seniorklubb 2018

4 Årsredovisning för 2018-2

5 Valberedningens förslag till styrelse i Sydsvenskans Seniorklubb vid årsmötet den 4 mars 2019

Årsmötesprotokoll SDS Seniorklubb 20190304

Protokoll från årsmötet 4 mars 2019.