Från Årsmötet 2017

Årsmötet den 13 mars förflöt enligt planerna, som det brukar heta. Stadgarna ändrades så att vi nu kan välkomna tidigare kolleger som varit anställda inom SDS-koncernen minst 10 år och som fyllt 55 år. Man behöver alltså inte vara pensionär! Känner du någon, så tipsa om oss!

Styrelsen fick ansvarsfrihet och föreslagna ledamöter valdes; Mona Hardenberger lämnade över kassörsskapet till Gudrun Håkansson och Aino Östergren ersätter Sven-Olof Gunnarsson som revisorssuppleant. I övrigt omval.

Efter mötet höll Daniel Rydén ett trevligt och lite ovanligt föredrag kring vad vi inte vill äta. Mycket uppskattat av 41 närvarande medlemmar. Daniels bok, ”en fiende på tallriken”, finns att köpa i bokhandeln och på nätet.

Karin Sixtensson tog minnesbilderna