Mötesdeltagare: Hans Lindsjö, Anki Goosen, Carin Längby och GEA Johansson