Bildsvep från årsmötet 2015

Årsmötet 2015 -- ett bildsvep från förberedande styrelsemöte via årsmöte och Max- Wiman-föredrag till sista kaffekoppen