Ett reportage från Emmas föredrag

Flickorna har bättre grundskolebetyg än pojkarna och 80 procent av flickorna har högskolebehörighet mot 64 procent av pojkarna. Och på universitetet är 70 procent av de studenter som tar yrkesexamen kvinnor mot 30 procent män.

Det berättade Emma Leijnse, skolreporter på Sydsvenskan och författare till den uppmärksammade boken ”Fördel Kvinna”, när hon gästade seniorklubbens medlemsträff.

Fler kvinnor är yrkesverksamma och har lägre arbetslöshet än männen. Orsak: kvinnorna är bättre utbildade.

Och det har gått fort, berättade hon. När hennes mormor föddes fick flickor inte gå i de allmänna statliga läroverken utan måste söka sig till dyra privatskolor. Bara 30 procent av kvinnorna hade betalt arbete och fick inte bli jurister eller militärer.

Emma egen dotter föddes 1999. Då tog över hälften av kvinnorna studenten.

- All statistik visar att tjejerna klarar sig bättre antingen det gäller prov i trean eller yrkesexamina på universiteten. I hela OECD är det fler kvinnor än män som läser på universitet.

Hon talade om skillnaden i attityd till hårt jobb i studierna mellan flickor och pojkar:

- Flickorna säger ”jag lyckas för att jag arbetar” medan pojkarna anser att ”jag lyckas för att jag har talang”.

- Advokatyrket som betraktats som ett mansyrke håller på att bli ett kvinnoyrke. Det är likadant med läkarna, tandläkarna och på många andra områden. Och kvinnorna väljer i allt större utsträckning höglönejobb.

Emma Leijnse pekade ut de lågutbildade männen som förlorare. Var tionde man har bara grundskoleutbildning och får det allt svårare i samhället. Och den tydligaste faktorn när människor hamnar i kriminalitet är misslyckad skolgång.

20 medlemmar hade kommit för att lyssna på Emma.

Håkan Thorsson skrev